| Forums | Công đoàn Vinavico
Đăng ký Chủ đề có bài mới Thành viên Tìm kiếm Sổ cá nhân Trợ giúp Games
ghi nhớ
 
 Diễn đàn chính
 Công đoàn Vinavico
 Quyet dinh thanh lap cong doan co so thanh vien
 In chủ đề này  
 
Tác giả Chủ đề trước Chủ đề Chủ đề kế  
hoathuytien175
Thành viên mới


12 Bài viết
Gửi vào lúc - 04/06/2011 :  14:20:33  Xem trang cá nhân  Gửi email cho tác giả  Trả lời Gửi một tín nhắn riêng cho hoathuytien175

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CPXDCT NGẦM

VINAVICO

 
 
Số:…............QĐ  -  CĐ/2011
 
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - tự do - hạnh phúc

 

                     Hà nội,  ngày 15  tháng  03  năm 2011

 
 QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập BCH Công đoàn cơ sở thành viên Công ty VINAVICO INCOM

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY VINAVICO

-      Căn cứ vào điều lệ Công Đoàn nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

-      Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của BCH Công đoàn Công ty.

-      Căn cứ vào đơn đề nghị ngày 14/03/2011 trình bày nguyện vọng của tập thể đoàn viên Công

    

 đoàn Công ty cổ phần đầu tư và khai thác mỏ Vinavico.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:   Thành lập Công đoàn cơ sở thành viên Công ty VINAVICO INCOM  thuộc Công đoàn Công

ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm VINAVIC

 
 


Chuyển đến: